Образец № 3 - Предложение за изпълнение ан поръчката