Начало

Многопрофилна болница за активно лечение „Живот+” Крумовград

„Многопрофилна болница за активно лечение Живот+” ЕООД гр. Крумовград е еднолично дружество с ограничена отговорност, което е създадено чрез преобразуване на публично здравно заведение Общинска болница гр. Крумовград въз основа на заповед № РД-20-543 от 04.08.2000 година на Министерство на здравеопазването на основание чл.101, ал.1 и 6 във връзка с чл.104 и чл.38 от Закона за лечебните заведения.

Отделения

Последни новини

Go to Top