Свържете се с нас

  • Управител – Д-р Мария Иванова – тел. 0895660180

  • Технически секретар – тел. 03641/ 7271; 0895660177

  • Гл. счетоводител – тел. 03641/ 7279; 0895660175

  • Гл.медицинска сестра – тел. 0884660140

  • Отделение по вътрешни болести – тел. 0877660194

  • Отделение по педиатрия – тел. 0895660178

  • Отделение по акушерство и гинекология – тел. 0884660145

  • Отделение по образна диагностика – тел. 0884660144

  • Клинична лаборатория – тел. 0877660196

Форма за контакт